VẬT DƯỚI GIẾNG


Chuyện xảy ra tại một tu viện. Nhà Sư nọ, trong giờ chấp tác, đi ngang
giếng nước, nhòm xuống, chợt thấy một cái quần đen nổi lều bều trong đó,
liền hét toáng lên:

 • Chèn đét ơi! Cái giếng nước này người ta dùng để nấu ăn, nấu uống,
  rửa hoa cúng Phật, rửa chén cập Tăng… mà ai ăn ở bất nhơn, làm rớt cái quần
  xuống đây, hỏng biết nữa hà…
  Sau một hồi la lối, đương sự bèn dòm dáo dác, tìm tới tìm lui xem có ai
  đứng gần đâu đó để ngoắc tới phân bua… Nhưng thật xui xẻo, chung quanh
  vắng bặt như tờ.
  Nhà Sư này bèn dòm xuống giếng một cách bực tức… Và chợt bụm miệng
  la lên:
  _ Í, chết cha rồi! là cái quần của mình..
  Lập tức đương sự vội vàng lấy cây khoèo cái quần đa sự lên, vừa dáo dác
  canh chừng xem có ai nom thấy không. Và cũng thật là may mắn, chưa có ai
  nom thấy hết. Ðương sự vội vàng làm thinh, đi phơi cái quần và giữ im lặng
  như là thánh vậy.
  *
 • *
  Em thân mến!
  Ðây là một mẩu chuyện nhỏ rất thường xảy ra trong đời sống thường
  ngày của chúng ta. Cũng đồng thời là một sự kiện đó, một lỗi lầm đáng trách
  nhưng nếu do người khác gây ra thì chúng ta sẽ sẵn sàng hô hoán la rùm
  beng lên. Nhất là nếu người ghét cay ghét đắng thì… ta chỉ còn thiếu một
  việc là bắt loa phóng thanh lên để rao cho làng trên xóm dưới cùng nghe,
  cùng biết, cùng hay.
  Nhưng, nếu lỗi lầm đó, do chính ta vô tình hoặc cố ý gây nên thì phải dáo
  dác nhìn xem có ai ngó thấy không và khỏa lấp đi thật lẹ… như nhà sư trong
  câu chuyện trên đây vậy.
  Có lẽ vì vậy mà Phật khuyên chúng ta như thế này:
  Không nên nhìn lỗi người
  Có làm hay không làm
  Hãy nên nhìn lỗi mình
  Có làm hay không làm. (PC 50)
  Và:
  “Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Lỗi người, ta cố phanh
  tìm như tìm thóc lẫn trong gạo, còn lỗi mình, ta cố che giấu như kẻ cờ
  gian bạc lận thu giấu quân bài.” (PC 252)
  Trong pháp Bảo Ðàn Kinh, Lục Tổ cũng có một lời khuyên chúng ta như
  thế này: “Nhược chân tu đạo nhân, Bất kiến thế gian quá…”
  Nghĩa là:
  Nếu thật người tu đạo, Ðừng thấy lỗi thế gian.
  Ghi lại câu chuyện này cùng lời Phật Tổ dạy, để gởi cho em, người bạn
  đồng hành nhỏ tuổi của tôi, cũng có nghĩa là tôi tự viết cho riêng mình vậy.
  Tn Hue Hanh
Advertisement