LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Khi không sợ kết quả khổ từ những việc làm bất thiện, thì kẻ đó cứ mặc
nhiên tạo ra nhiều tội lỗi.
Dù bình yên hay xót xa, ai cũng phải cảm ơn những duyên lành ngày
trước để hiện tại vẫn còn được đứng đây mà làm một con người, rất khó có
được; sao lại xem thường những nhân duyên lành đó mà đem những việc
làm bất thiện phá nát đi”.
Khi làm một việc bất thiện, có bao giờ người nghĩ, ta đang nợ ngày hôm
qua của mình một lời xin lỗi, vì vừa phụ bạc những duyên lành ngày trước,
vừa quên đi những nỗ lực ngày xưa; và cũng nợ ngày mai của mình một lời
xin lỗi như vậy, vì vừa bắt ngày mai của mình phải nhận thêm một nỗi bất
an?
Có không?
Ai cũng có những ngày hôm qua rất nỗ lực để đi qua cho hết một nỗi
buồn, hiện tại, khi làm một việc bất thiện là đang bắt mình bước vào một nỗi
buồn khác. Ai cũng có những ngày hôm qua rất cố gắng để vun đắp một
điều lành, hiện tại, khi làm một việc bất thiện, là đang xóa đi điều lành đó.
Ai cũng có những ngày mai đầy bất trắc, hiện tại, khi làm một việc bất
thiện, là chồng vào ngày mai thêm một nỗi buồn.
Thứ mạnh hơn lỗi lầm là tình thương. Vì thương người mà bỏ qua lỗi lầm
của người. Vì thương mình mà không để mình phạm thêm lỗi lầm nữa.
Thế giới vô thường mang đến cho người đời nhiều điều sợ hãi, thứ mạnh
hơn sợ hãi cũng chính là tình thương.
Người ngủ an.
Vô Thường. Núi ngày cũ.
Om Mani Padme Hum

Advertisement