BỐN PHÉP TÍNH CHO NGƯỜI

 1. Nếu muốn thật giàu có, phải giỏi phép tính Nhân. Nhân là nhân bản,
  nhân cách, nhân từ.
 2. Nếu muốn có nhiều bạn bè, nhiều người mến, nhiều người tin tưởng
  thì phải giỏi phép tính Chia. Chia là biết chia sẻ, chứ đừng chỉ có biết giữ cho
  riêng mình.
 3. Nếu muốn làm được những gì mình muốn, hãy khéo léo dùng phép
  tính Cộng. Cộng là cộng tác, chung sức chung làm.
 4. Nếu muốn làm cái mới để thay đổi phải bỏ đi những thói quen, cách
  làm cũ, hãy dùng phép tính Trừ. Trừ là trừ bỏ, buông xuống, không nên cứ
  ôm ấp mãi trong lòng.
  Thành thạo cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành một người xuất sắc.
  Và hãy nhớ là trước hết Nhân rồi đến Chia, sau đó mới Cộng rồi hãy Trừ.
  Cuối cùng, hãy đơn giản hoá cuộc sống của chính mình. Đừng quên học
  đi đôi với hành, và thực hành phải luôn đi trước lời nói.
  Cứ làm tốt những điều trên cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo
  hướng tích cực hơn mỗi ngày và con đường thành công cũng sẽ rộng mở và
  gần hơn.
  Nhân Chia Cộng Trừ, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy.
  SƯU TẦM
Advertisement