TA CHỌN THA THỨ KHÔNG PHẢI VÌ TA NHU NHƯỢC


Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà bởi vì ta hiểu rằng tha
thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai
cả.
Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng
lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người, “nhân chi sơ, tính bổn
thiện”. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác
tất sẽ có báo ứng.
Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi, mà vì ta hiểu
rằng, “một sự nhịn, chín sự lành”, nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một
chút biển rộng trời cao.
Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân nữa, không phải vì ta không
giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm tận,
làm tuyệt.
Ta chọn “khờ khạo” không phải vì ta khờ khạo thật, mà bởi vì ta hiểu
rằng, khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính
toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc
không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn cấp cho đối phương thêm một cơ
hội nữa.
Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn là bởi vì ta hiểu rằng, những lời
nói dối, trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống, trong khi thật
lòng đối đãi, nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không
có hậu họa về sau.
Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà bởi vì không nhất
thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta.
Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không chúng vẫn tồn
tại. Tuy nhiên khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình như thế nào
mới là điều quan trọng nhất.
Sưu Tầm

Advertisement