LUÔN NHẮC NHỞ BẢN THÂN MỖI NGÀY ĐỂ SỐNG THIỆN

LUÔN NHẮC NHỞ BẢN THÂN MỖI NGÀY ĐỂ SỐNG THIỆN

 1. RỒI MÌNH SẼ GIÀ.
  Sự già đối với chúng ta rất hiển nhiên trong cuộc sống hằng ngày. Rồi
  một ngày không xa, mình cũng già như bao người khác. Đó là sự thật!
  Tuổi già sẽ đến với chúng ta, điều đó là chắc chắn và cũng không một ai
  thoát khỏi sự thật này. Do đó, chúng ta nên cố gắng luôn suy xét và tâm
  niệm! Đừng nên tự mãn cho rằng: mình còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh.
 2. RỒI MÌNH SẼ BỆNH, SẼ ĐAU.
  Chúng ta hãy nhìn xem người bệnh họ như thế nào? Khi bị nỗi đau của
  bệnh tật chi phối, sẽ khiến chúng ta mệt mỏi, đau đớn thống khổ. Nỗi khổ
  của thân sẽ không bỏ qua bất kì người nào. Trong tương lai cái khổ, cái đau
  sẽ hành hạ chúng ta.
  Trước khi chưa già, chưa bệnh, chưa bị đau đớn từ thân thể, chúng ta phải
  biết nỗ lực học hỏi giáo Pháp và thực hành thiền để vun bồi đạo lộ tâm linh,
  hành trình giác ngộ.
 3. RỒI MÌNH SẼ CHẾT
  Ai rồi cũng phải chết. Đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Dường như
  chúng ta không hề quan tâm, để ý. Khi cái chết bắt đầu tìm đến chúng ta, có
  lẽ nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng kinh hoàng sẽ chinh phục mình dễ dàng.
 4. RỒI MÌNH SẼ BỎ LẠI TẤT CẢ SAU CÁI CHẾT.
  Gia đình của ta, người thân của ta, sự nghiệp của ta,tiền tài của ta, hội
  chúng của ta,… tất cả đều bỏ lại. Sự chết sẽ chấm dứt tất cả mà cái tôi, cái ta
  đã bao năm gầy dựng đều sẽ bị tan vỡ.
 5. RỒI NHÂN QUẢ SẼ THEO MÌNH SAU CÁI CHẾT.
  Tất cả đều bỏ lại sau cái chết, chỉ có nghiệp thiện và bất thiện theo mình
  nhiều kiếp sống tương lai.
  Thân, khẩu, ý sống bất thiện sẽ cho quả đau khổ!
  Thân, khẩu, ý sống thiện sẽ cho quả an lạc!
  Vì danh, vì lợi, vì cái tôi quá lớn mà bất chấp làm những điều xấu ác, làm
  hại người, làm đau khổ chúng sanh, gieo tạo nghiệp bất thiện. Sau khi chết
  người đó phải chịu nỗi thống khổ trong 4 đường dữ (Điạ ngục, Ngạ quỷ, Súc
  sanh và A-tu-la).
  Người sống biết bố thí, trì giới, hành thiền sẽ được an lạc cõi người, cõi
  trời.
  Vì vậy, các con phải luôn tâm niệm, ghi nhớ và suy xét kĩ 5 sự thật này.
  Hãy sống thiện mỗi ngày các con nhé!
  Lời dạy của Ngài Trưởng Lão Mahabodhi Myaing Sayadaw.
  (Bậc ẩn sĩ núi rừng)
Advertisement