Ý NGHĨA CỦA NGHI LỄ TẮM PHẬT


Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh có hai vị Long
vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng nước
lạnh và một vị phun dòng nước nóng. Hai dòng nước lạnh và nóng tượng
trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời. Hai cảnh giới vui buồn
và sướng khổ của cuộc sống hằng ngày mà tất cả mọi người sanh ra trên Thế
gian này phải chịu đựng.
Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng đó,
sau này trở thành Đức Phật Thích Ca.
Trong Kinh sách, Đức Phật dạy rằng:

 • Người nào chịu đựng được những cảnh thuận nghịch của cuộc đời mà
  Tâm vẫn bình thường, bình tĩnh thản nhiên, an nhiên tự tại thì người đó là
  một vị Phật trong tương lai.
  Đây là ý nghĩa hết sức thâm trầm vi diệu của đạo Phật.
  Trong Kinh sách,những cảnh thuận nghịch của cuộc đời được gọi là:Bát
  phong. Bát là tám, phong là ngọn gió.
  Bát phong chia làm bốn cặp, mỗi cặp gồm hai cảnh giới thuận nghịch.
  Đó là: lợi lộc và suy sụp, hủy báng và danh dự, xưng tán và chỉ trích, khốn
  khổ và lạc thú.
  Trên đời này, cảnh khổ quá nhiều:Sanh Lão Bệnh Tử là Khổ, cầu mong
  không được, thương yêu phải chịu chia lìa, thù ghét gặp nhau, thân thể ốm
  đau, tâm loạn động bất an cũng đều khổ. Còn hưởng thụ các lạc thú trên đời
  cũng không ít việc đưa đến phiền não khổ đau sau đó.
  Trong Phật giáo, thường có nhiều hình thức nghi lễ nhằm mục đích
  truyền bá Giáo lý sâu rộng trong Nhân gian, giúp đỡ mọi người xây dựng
  cuộc sống hiện đời được an lạc và hạnh phúc hơn.
  Nghi lễ tắm Phật dựa vào truyền thuyết hai vị Long vương phun hai dòng
  nước, một dòng nước lạnh và một dòng nước nóng, tắm cho Thái tử Tất Đạt
  Đa trong ngày Đản sanh nói trên.
  Khi múc gáo nước đầu tiên, tắm bên vai phải của tôn tượng Đức Phật đản
  sanh nhỏ nhắn, chúng ta tâm nguyện rằng:
 • Dù trên đời có gặp việc phải, vừa ý, gọi là thuận cảnh, Tâm của chúng
  ta vẫn bình tĩnh thản nhiên.
  Khi múc gáo nước thứ hai, tắm bên vai trái của tôn tượng xinh xắn, chúng
  ta tâm nguyện rằng:
 • Dù trên đời có gặp việc trái ý, gọi là nghịch cảnh, Tâm của chúng ta vẫn
  bình tĩnh thản nhiên.
  Việc làm này mang nhiều ý nghĩa Vi diệu, có ích lợi lớn cho việc Tu học
  có thể chuyển hóa tâm trạng của con người từ phiền não khổ đau thành an
  lạc và hạnh phúc.
  Đây chính là ý nghĩa sâu xa của nghi lễ tắm Phật và việc Tu tập theo đạo
  Phật vậy.
Advertisement