NGƯỜI CÓ ĐỨC MỚI CÓ PHÚC

Khí chất thực sự của một người không phải là vẻ ngoài đẹp đẽ, mà là sự
phong phú nội tâm bên trong; điều quan trọng nhất của cuộc đời một người
không phải là của cải, mà là phẩm hạnh! Người có đạo đức đi đến đâu cũng
được kính trọng; người không có đạo đức đi đến đâu cũng bị ghét bỏ.
Người có đức ắt sẽ có phúc!
Phúc đức của một người không chỉ ẩn chứa sự tu dưỡng, mà còn ẩn chứa
phúc khí của đời người. Làm người phải chú ý đến đức hạnh của bản thân,
mới là người có đức.
Làm Người Phải Lương Thiện: lương thiện là đức tính tốt đẹp nhất.
Nếu được hỏi phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế giới này là gì, tôi chắc chắn
sẽ nói đó là lương thiện. Lương thiện mới là năng lượng tích cực trên thế
gian, nó có thể gửi hơi ấm và làn gió xuân cho người khác, đồng thời khiến
bản thân cảm thấy an tâm.
An tâm là phúc lớn nhất đời người, người ta sống cả đời chỉ cầu được an
tâm. Thực ra, chọn lương thiện không phải vì người khác mà là cho chính
mình, để xứng với lòng mình, để cho lương tâm mình trong sáng không hối
hận.
Người ta nói người tốt bị người khác lừa dối, nhưng tôi nghĩ dù thế nào
thì chúng ta cũng phải giữ lòng tốt, đừng vì người khác không thiện mà mất
đi sự thiện lương trong con người. Lòng tốt không hề sai trái, nhưng lòng
tốt phải có thước, có độ, có sự sắc sảo của nó.
Làm Người Phải Chân Thành: chân thành là phẩm chất tốt đẹp nhất.
Dù người khác không chân thành, chúng ta cũng phải chân thành, xứng
đáng với lương tâm của mình, xứng đáng với cách cư xử của mình. Hơn
nữa, tôi nghĩ rằng chỉ có đối xử chân thành với mọi người thì chúng ta mới
có thể nhận lại được sự chân thành từ người khác.
Làm Người Phải Giữ Chữ Tín: tín là nguyên tắc tốt nhất.
Người không giữ lời hứa sẽ mất lòng tin của mọi người đối với mình, con
đường trong tương lai chỉ càng ngày càng hẹp, vận may sau này cũng tiêu
tan dần. Niềm tin một khi sử dụng hết sẽ mất đi, chỉ có giữ nguyên tắc của
chính mình thì bạn mới có thể giữ được lòng tin trong thời gian dài.
Tín nhiệm thực ra là may mắn, bạn càng đáng tin cậy, càng được nhiều
người tin tưởng thì bạn càng may mắn, vì vậy càng giữ chữ tín bạn càng may
mắn. May mắn là phước lành, bạn có bao nhiêu may mắn, bạn sẽ có bấy
nhiêu phúc lành!
Người có đức ắt sẽ có phúc, đức của người ẩn chứa trong việc làm của
người đó.
Thật ra, chúng ta không nên coi làm người là một loại tri thức uyên thâm,
chỉ cần bạn là con người chân chính nhất, tử tế, đối xử chân thành với người
khác và giữ lời hứa, bạn sẽ là người có đức, có phúc!
Phúc đức của cuộc đời ẩn chứa trong đức hạnh của bạn, đức hạnh càng
sâu thì phúc báo càng sâu. Tuy rằng không ai nhìn thấy tích đức, hành thiện
tự có ông trời biết, càng làm việc thiện, càng tích đức, phúc đến, may mắn
đến.
MỘT TÁCH TRÀ THIỀN

Advertisement