NHẬN THỨC ĐÚNG, CỬA HẠNH PHÚC MỞ RA

 1. Đời người: Chọn đúng thầy dạy, trí tuệ một đời; Chọn đúng nửa kia,
  hạnh phúc một đời; Chọn đúng môi trường; vui vẻ một đời; Chọn đúng
  bạn bè, ngọt ngào một đời; Chọn đúng sự nghiệp, thành công một đời. –
  Nhưng điều gì khiến cho ta chọn đúng? Đó chính là Phước Đức và Thiện
  Duyên ta đã gieo trồng trước đó.
 2. Những cái nhất của con người: Sức Khỏe là món quà quý nhất; Biết
  Đủ là giàu có nhất; Lương Thiện là phẩm chất tốt nhất; Quan Tâm là lời hỏi
  thăm chân thành nhất; Từ Ái là ngôn từ đẹp đẽ nhất!
 3. Hạnh phúc: Đời người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nếu nghĩ
  thông sẽ cảm nhận điều này. Những lúc cơ hàn đói khổ, có một bữa no đã là
  hạnh phúc. Lúc làm việc vất vả, được nghỉ ngơi đã là hạnh phúc. Lúc cô đơn
  một mình, có bạn cũng đã là hạnh phúc. Phúc, lộc xuất phát từ cái tâm, sống
  với lòng luôn chính trực thẳng ngay ắt sẽ có phúc lớn!
 4. Khi bước vào cuộc đời, tất cả mọi người đều mang theo một số thói
  quen từ quá khứ hay những kiếp sống trước. Những gì xảy ra cho chúng ta
  trong đời sống hiện tại đều là quả của các nhân đã gieo trồng từ trước.
 • Bất cứ một hành động, lời nói hay tư tưởng nào của chúng ta cũng đều
  là nhân và có khi nó trổ quả ngay lúc này, có khi nó tiềm ẩn và trổ quả vào
  lúc khác.
 1. Điều quan trọng là chúng ta có thể khẳng định rằng mỗi người chúng
  ta ở kiếp sống này rất có thể là hiện thân của một ai đó trong chuỗi kiếp sống
  vô tận. Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta
  từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan
  xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được
  đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái.
 • Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta – chứ không phải của bất kỳ
  ai khác – tạo nên số phận của mình”.
  Thiện Tri Thức
  Namo Buddhaya
Advertisement