CHỈ LÀM CÔNG VIỆC CỦA MÌNH

Bạn có để ý rằng mỗi sự vật tự nó có một lối phát triển riêng không. Khi
ta đã cố hết sức mình rồi thì ta hãy để cho luật tự nhiên, nhân quả vận hành
theo luật của nó. Ta bao giờ cũng phải cố gắng, tùy theo sức của mình, nhưng
tuệ giác hay niềm vui đến với ta mau hay chậm, điều đó hoàn toàn không
tùy thuộc vào mình.
Cũng như khi bạn trồng một cây, ta không thể nào bắt buộc cây mọc mau
hay chậm được. Cây có nhịp độ phát triển riêng của nó. Bổn phận riêng của
bạn chỉ là đào đất, tưới nước, bón phân, chăm sóc nó.
Và thật ra, bạn cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Còn sự phát triển
là tùy thuộc vào cây. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm công việc của mình,
bạn đừng lo, cây bạn trồng sẽ xanh tươi, sẽ phát triển.
Nhưng bạn phải biết phân biệt giữa công việc của mình làm và công việc
của cây. Việc của cây hãy để yên cho nó, còn bạn hãy quan tâm đến bổn phận
của chính mình. Nếu bạn không thấy rõ được điều ấy, bạn sẽ đi bắt cây phải
mọc nhanh lên, rồi đâm hoa, nở nhụy, kết trái theo ý muốn của mình. Đó là
một cái nhìn, quan niệm sai lầm, đưa ta qua biết bao nhiêu phiền não, khổ
đau.
Làm gì cũng vậy, nhất là trong sự tu tập, hãy thực hành đúng với sự thật,
phần còn lại để cho sự vận hành của pháp, luật nhân quả phân xử. Hiểu
được như vậy, cho dù con đường của bạn đi có dài bao nhiêu, dầu ở bất cứ
nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, bạn cũng sẽ được an vui.
Ngài Ajahn Chah

Advertisement