TRONG TÂM CỦA BẠN CHỨA ĐỰNG GÌ THÌ BẠN CHÍNH LÀ THỨ ĐÓ

Trong tâm nếu chứa đầy tư tưởng bất hảo, ích kỷ, thù hận thì chính bạn
đã biến mình trở thành một cái bao chứa đầy sự thù hận, đen tối và đau khổ,
cuối cùng tự mình hại lấy mình. Nhưng nếu trong tâm bạn chứa đầy sự
lương thiện, vị tha, yêu thương, thì bạn chính là ánh nắng rực rỡ và ấm áp,
có thể bao dung cả vạn vật, bất kể ai bên cạnh cũng đều cảm thấy an toàn và
thoải mái khi bên cạnh bạn.
Trong tâm chứa đựng thiện lương, chứa đựng khoan dung, chứa đựng
chân thành, chứa đựng cảm ân, thì cuộc đời bạn sẽ tràn đầy ánh nắng rực
rỡ.
Nếu gặp bất kỳ mâu thuẫn nào đều biết trước tiên đi tìm chỗ thiếu sót
của bản thân để sửa đổi, thì tất cả những gì không tốt của người khác đều sẽ
tiêu tan trong tấm lòng rộng lớn bao dung của bạn.
Trong tâm có chứa đựng người khác, thì trước bất kỳ việc gì, trước tiên
bạn sẽ nghĩ đến cảm thụ của người khác, sẽ không tính toán cho mình, do
đó người ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp.
Bạn quan tâm đến người khác, người khác cũng sẽ nghĩ đến bạn, cuối
cùng bạn sẽ có được càng nhiều hơn những gì bạn đã làm cho người khác.
Trong tâm chứa đựng trời đất, thì những việc thị phi đúng sai, những
tranh giành đấu đá, những công danh lợi lộc, những nổi chìm vinh nhục
chốn nhân gian, hết thảy đều không thể nào che nổi con mắt trí huệ của bạn.
Bạn sẽ ung dung tự tại, yên tĩnh hướng tới cao xa, cảm thụ cuộc đời tốt
đẹp. Trái lại, trong tâm chứa đựng những hạt giống hận thù, nó sẽ bén rễ,
nảy lộc đâm chồi trong cuộc đời bạn, kết quả là người thù hận sẽ bị chính
bản thân mình thù hận trước, cuối cùng, người bị tổn thương lại chính là
bạn.

Trong tâm chứa đựng đố kị, chứa đựng tính toán, chứa đựng tham lam,
bạn sẽ không thể bước ra khỏi bóng tối của sự hẹp hòi, câu thúc và tự tư,
trong cái vòng bạn bè nhỏ mọn tự cho mình là đúng đó mà oán Trời trách
người. Vì thế bạn bè của bạn cũng càng ngày càng ít, cuối cùng như con tằm
tự nhả tơ làm kén mà giam hãm mình, trở thành kẻ cô độc.
Trong tâm chứa đựng chức vụ, cổ phiếu, nhà cửa, thì cuộc đời bạn sẽ mệt
mỏi bôn ba trong thế giới vật chất. Khi những thứ này lần lượt đến thì truy
cầu dục vọng không đáy của bạn thậm chí sẽ khiến bạn bị mê mất trong thế
giới tinh thần.
Vận mệnh của bạn, thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo hèn,
không quyết định bởi tướng mạo và chiều cao, mà quyết định bởi trong tâm
bạn chứa đựng cái gì. Sinh không mang đến, chết không mang đi, đến cuối
cùng hai tay buông xuôi rời xa nhân thế, chỉ có thể đem theo sự bận rộn vất
vả trống rỗng và sự nuối tiếc mà ra đi.
Trong tâm bạn chứa đựng những điều tốt đẹp, thì thân thể bạn sẽ mạnh
khỏe. Cảnh giới của cuộc đời, tương lai của sinh mệnh, nói là ở trong mê,
kỳ thực chính là ngay trước mắt, chính là ở trong sự lựa chọn của bạn, chính
là trong tâm bạn. Tướng tùy tâm sinh, duyên do tâm định, duyên khởi ở
tâm, mà tu cũng là ở tâm.
Mỗi người chúng ta đều giống như một chiếc chai không, trong tâm
chúng ta chứa đựng những gì thì chúng ta sẽ được những thứ đó. Trong
tâm bạn chứa đựng những điều tươi đẹp, thì dung mạo bạn sẽ đẹp tươi.
Trong tâm bạn chứa đựng đầy năng lượng, thì thân thể bạn sẽ tràn đầy năng
lượng. Trong tâm bạn chứa đựng niềm vui, thì cuộc đời bạn sẽ tràn đầy
hạnh phúc.
SƯU TẦM

Advertisement