TỰ XEM NGÀY LÀNH THÁNG TỐT CHO MÌNH

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:
Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc
thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ
kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.
Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi trưa, thân làm việc
thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ
kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.
Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi chiều, thân làm việc
thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ
kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.
Này các Tỷ kheo:
Vầng sao lành, điều lành
Rạng đông lành, dậy lành
Sát-na lành, thời lành
Cúng dường bậc Phạm hạnh
Thân nghiệp chánh, lời chánh
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh
Làm các điều chơn chánh
Được lợi ích chơn chánh
Thì được lợi, an lạc
Lớn mạnh trong Phật giáo
Hãy không bệnh, an lạc
Cùng tất cả bà con.
(Tăng Chi Bộ KINH I, chương 3, phẩm Cát tường, phần Buổi Sáng Tốt Đẹp)
LỜI BÀN:
Trong tâm thức người Á Đông nói chung và trong đó có không ít những
Phật tử sơ cơ đều tín niệm về ngày giờ tốt xấu, cát hung. Vì thế những liên
hệ về tuổi tác, ngày giờ tốt xấu để khởi sự công việc làm ăn hay bất cứ việc
hệ trọng nào, đối với họ là một trong những mối quan tâm lớn, được ưu tiên
hàng đầu.
Chuyện có ngày tốt đích thực hay không đến nay vẫn là cảm nghiệm
riêng của mỗi người. Thực sự thì không có ngày nào tốt cho tất cả mọi người,
bởi có thể có ngày tốt đối với người này nhưng ngày ấy lại là ngày xấu đối
với người kia. Chuyện hai người bán áo mưa và bán quạt ở cạnh nhau nhận
xét về ngày tốt xấu là một điển hình. Vì ngày mưa sẽ tốt đối với người bán
áo mưa nhưng không tốt với người bán quạt và ngược lại.
Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp
như suy nghĩ điều thiện, nói lời nói thiện và làm những việc thiện thì ngày
đó chính là ngày tốt. Và như thế, ngày tốt phải do chúng ta tạo ra, làm nên
chứ không phải do tạo hóa hay bất cứ sự vận hành nào tác thành. Vậy nên,
thay vì tìm cầu chọn lựa ngày tốt từ bên ngoài, người con Phật chủ động tạo
ngày tốt cho chính mình và mọi người bằng cách tịnh hóa tam nghiệp.
Trong một ngày, nếu từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều và từ chiều đến
tối mà ta không làm bất cứ điều gì sai trái, xấu ác đồng thời còn làm được
nhiều điều tốt đẹp, lợi ích thì chắc chắn đó là một ngày tràn ngập hạnh phúc,
an vui. Thì ra, ngày tốt vốn có hàng ngày và không cần nhờ cậy bất kỳ ai coi
ngày, ta vẫn có được ngày tốt lành cho mình, nếu biết tu dưỡng và chuyển
hóa thân tâm.
QUẢNG TÁNH

Advertisement