CẨN TRỌNG TRONG LỜI NÓI, CẨN THẬN TRONG VIỆC LÀM

Bậc trí biết chọn lời để nói, chọn nơi để ở, chọn việc để làm, chọn người
để kết duyên và chọn cách để im lặng.
Lời nào khi nói mà đưa đến thị phi, đấu tranh, oán hận, không nâng cao
tâm hồn cho mình và người thì không nên nói.
Nơi nào khi ở mà không đưa đến an bình, không phát triển thiện duyên,
thiện hạnh cho mình và người thì nên đi.
Việc nào khi làm mà không đem lại an lạc, tăng trưởng nghiệp bất thiện,
sự bất an cho mình và người ở hiện tại cả về sau thì không nên làm.
Người nào khi kết nối mà tăng trưởng tham lam, sân hận, si mê, phiền
não, khổ đau, buộc ràng…thì nên xa lánh.
Bất cứ khi nào và ở đâu, nếu ngôn ngữ không có tác dụng truyền thông
điều chân, thiện, mỹ thì nên chọn cách im lặng.
“Người Trí bảo vệ thân
Bảo vệ luôn lời nói
Bảo vệ cả tâm tư
Ba nghiệp khéo bảo vệ”
Trúc Lan Nhã

Advertisement