THÂN CẬN QUÝ NHÂN

Một trong những phương pháp tốt nhất để tránh xa những rắc rối là phải
giảm thiểu càng nhiều sự liên hệ với bao kẻ xấu xa. Đây là lý do tại sao Đức
Phật đã từng nói rằng, nếu chúng ta không có bất kỳ bằng hữu nào đáng tin
cậy để giao tiếp, tốt hơn hết nên sống một cuộc đời hiu quạnh.
Bạn biết chăng?
May mắn lớn nhất của cuộc đời, chẳng phải nhặt được tiền, cũng không
phải trúng số, mà là bạn gặp được những người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền
tảng cao hơn.
Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay
học lực, mà là các mối quan hệ trong cuộc sống, mối quan hệ trong công việc.
Thay đổi và tạo những mối quan hệ tốt đẹp sẽ xây dựng một nền tảng
cuộc sống đẹp và vững vàng hơn, hãy tự tìm cho mình một Quý nhân – quý
nhân chính là những người gặp gỡ mang tính tích cực.
– Thân cận người trung thực – Bạn luôn nhận được sự uy tín.
– Thân cận người hòa nhã – Bạn học được cách kiềm chế bản than.
– Thân cận người có khiếu hài hước – Bạn biết phải làm mới cuộc sống
bằng nụ cười.
– Thân cận người tinh tuệ – Bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu.
– Thân cận người chu toàn – Bạn sẽ tự học được cách chu đáo.
– Thân cận người dám nghĩ dám làm – Bạn sẽ có động lực vượt qua mọi
sợ hãi.
– Thân cận người thành công – Kinh nghiệm Sống của họ sẽ soi rõ con
đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ.

Thân cận người hiền trí & đạo đức- Ánh sáng của họ sẽ dìu bạn luôn
hướng về Chân, Thiện, Mỹ…

Điều quan trọng nằm ở chỗ là bạn có dám bỏ đi cái tôi của mình để thân
cận & học hỏi những cái hay của người khác hay không mà thôi!
Kinh Mangala Su􀄴a đức Phật có dạy:
Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là phước đức lớn nhất.
Thiện Tri Thức
Namo Buddhaya

Advertisement